Om Vinduer og Døre generelt

Danske bygningskrav

Der gøres opmærksom på at, lovgivningen kræver 3-lags termoruder hvis disse skal bruges i forbindelse med opvarmede bolig arealer.
Hvis det drejer sig om udhuse eller andet uopvarmet areal, må der gerne bruges 2-lags termoruder